Virtual Earth 3D (Beta) 3.0

Virtual Earth 3D (Beta) 3.0

Microsoft – Freeware –
ra khỏi 39 phiếu
4 Stars User Rating
Virtual Earth 3D mang đến cho bạn một bước gần hơn để biết "nó là gì giống như trên mạng". Bạn có thể tìm kiếm, trình duyệt, và tổ chức địa phương thông tin xem trong không gian ba chiều, chỉ là cách nó tồn tại trong thế giới thực. Điều này cho phép bạn để có hiệu quả hơn tìm kiếm dữ liệu có liên quan đến bạn, làm cho bản đồ sống hữu ích hơn hơn bao giờ hết.

Tổng quan

Virtual Earth 3D (Beta) là một Freeware phần mềm trong danh mục Giáo dục được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 660 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Virtual Earth 3D (Beta) là 3.0, phát hành vào ngày 26/09/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

Virtual Earth 3D (Beta) đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Virtual Earth 3D (Beta) đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Virtual Earth 3D (Beta)!

Cài đặt

người sử dụng 660 UpdateStar có Virtual Earth 3D (Beta) cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản